Föreningen

Föreningsinformation

Vi har ett brutet räkenskapsår; 1 juli – 30 juni from 2017. Syftet till att vi har det är för att vi vill hålla ihop tävlingsåret på samma år, dvs höst och vår ex ht 2017- vt 2018 är ett tävlingsår. Våra stadgar

Vår adress: Power Cheer Allstars, Att. Aramia Östman, Kornstigen 4, 137 55 Tungelsta

Styrelsen är alltid öppen för att få med nya entusiastiska och framtida styrelsemedlemmar som exempelvis suppleanter. Syftet med att om vi är fler engagerade i styrelsen så kan vi på ett bra och lånsiktigt sätt introducera  nya styrelsemedlemmar och få in nytänkande och genomföra en smidig generationsväxling till styrelsen.

Intresserad av att jobba i styrelsen?

Anmäl dig då till ordforande@powercheer.se om du är intresserad att bli suppleant i styrelsen med visionen att ta en post i styrelsen är du välkommen att anmäla dig hos vår ordförande 🙂

————————————————————————————————————————————–

Vi behöver fler stödmedlemmar till vår förening så anmäl dig redan idag! Det koster 200kr/år och medlem. Alla kan vara med mamma, pappa, mormor, farfar, syskon, kompisar, kusiner mfl

Skicka ett mail till kassor@powercheer.se och meddela att du eller fler vill bli stödmedlem/ar så får du en faktura från oss 🙂 TACK FÖR DITT BIDRAG!

Alla inbetalningar som rör föreningen (terminsavgifter/medlemsavgifter, licens) betalas in till:

  • PG 295065-7 Power Cheer Allstars Sweden

Frågor till kassor@powercheer.se

  • Terminsavgift betalas i September & Januari (inkluderar en förenings T-shirt)
  • Licens för att tävla (försäkring), 275kr faktureras i aug/sept
  • Medlemsavgift 200kr, faktureras en gång per år i januari eller när du börjar hos oss.
  • Andra kostnader, extra träningar, kläder, dräkt, tävlingar, camp mm tillkommer.
  • Om någon slutar, måste aktiv betala terminsavgiften om träningstillfällena överstiger 2-3 träningstillfällen. Vid långvarig skada hanteras det individuellt.
  • Beställd dräkt måste betalas av aktiv även om man slutar. Aktiv får inte sin dräkt förrän den är betald.

Vi söker sponsorer, inget bidrag är för litet!

  • Du får företagets logga publicerad på vår hemsida
  • Med ditt bidrag ger du våra aktiva möjlighet att kunna utvecklas