Integritetspolicy

I och med att en ny förordning träder ikraft den 25 maj 2018 (GDPR) har vi uppdaterat våra rutiner avseende hanteringen av personuppgifter och här kan du också läsa vår nya Integritetspolicy.

Hälsningar Styrelsen