Vår värdegrund & våra mål

Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på samhällets grundläggande värden: Alla människors lika värde, jämställdhet, solidaritet, individens frihet, integritet samt okränkbarhet.

 • Gemenskap
 • Ansvar
 • Utveckling

Vår förenings präglas av förbättringsglädje.

I alla sammanhang tänker vi på att utvecklas på bästa sätt som individ, team och förening.

Vi presterar och skapar resultat genom att vara engagerade och ta personligt ansvar på träningar/tävlingar och andra engagemang i föreningen.

Vi tar också personligt ansvar gentemot varandra och visar varandra respekt vilket bl. a. innebär ärlighet, öppenhet samt att ge och ta konstruktiv kritik.

Vi bekräftar varandra och gläds åt varandras framgång samt stödjer varandra och visar förståelse vid motgång.

Vi strävar efter en positiv ”glad känsla i magen” och att ha roligt på träningar, tävlingar och andra evenemang.

Vi är sportsliga och beter oss professionellt i alla sammanhang.

Tillsammans arbetar vi för en förening i världsklass.

Vision

 • att vinna VM
 • att ha en egen träningslokal
 • att ha en egen föreningslokal
 • cheerleading på schemat i skolan/ cheerleading för alla som vill så klart.

Policy 

 • Mobbning – fysisk/psykisk/verbalt
 • Droger – helt förbjudet i cheerleading sammanhang
 • Jämställdhet – markera att alla är lika

Mål 

 • fortsätta att ha välutbildade/uppdaterade engagerade tränare
 • stabil ekonomi
 • aktivare supportrar/föräldrar (bättre hejarklack)
 • folder/välkomstbrev till nya medlemmar och föräldrar.

Svensk idrott förändras – läs mer här