Vid kris och skada

Vid olycksfall

 1.  Hjälp den skadade

Hjälp först den drabbade. Tränare eller annan L-ABC-utbildad person tillkallas och ger första hjälpen till den drabbade.

 1. Larma 112 och genomför eventuell utrymning

Larma hjälp i form av brandkår, ambulans och polis. När du ringer, tänk på att informera om följande:

 • Ditt namn
 • Varifrån du ringer, kunna beskriva färdväg för utryckningsfordon
 • Typ av olycka
 • Antal skadade personer
 • Typ av skada eller besvär
 1. Ring anhöriga

Anhöriga till den drabbade kontaktas av utsedd person. Är olyckan allvarlig bör någon ansvarig från föreningen ta personlig kontakt och eventuellt följa med den skadade till sjukhuset.

 1. Spärra av

Det är viktigt att avspärrning sker så snabbt som möjligt. Detta för att skapa lugn och ro kring olycksplatsen både för den drabbade och för dem som hjälper till. Avspärrningen skall också göras så att det är enkelt för räddningstjänsten att komma fram till olycksplatsen. Se till att någon möter och visar väg för räddningspersonalen.

 1. Intern information

Skicka ett mail till ordforande@powercheer.se och informera om olyckan.

 1. Styrelsen, ordförande, underrättar Arbetsmiljöverket

Enligt §2 Arbetsmiljöförordningen måste anmälan om händelsen till Arbetsmiljöinspektionen ske skyndsamt. Detta skall ske om olyckan, medfört dödsfall eller svårare personskada eller en mindre skada som drabbat flera personer samtidigt.

 1. Krisstöd

Efter en händelse är det viktigt att prata ut om det som hänt. Nivån på och omfattningen av samtalen bestäms av styrelsen, det kan röra sig om allt från kamratstöd till debriefing med experter.

Praktiskt vid skada på träning eller tävling!

Läs mer om vår Idrottsförsäkring på Svenska cheerleadingförbundets hemsida här